Zăcămintele de aur de tip aluvionar din România

Placers – Aluviuni cu minerale grele

Placers (engl.), aluviuni purtătoare de minerale grele de importanţă economică (aur, diamant, platină, zircon, magnetit etc.). Pentru a avea calitatea de placers coloana de aluviuni (nisipuri, pietrişuri) trebuie să aibă o grosime de 10 cm, iar conţinutul de metal – pe o grosime de cel puţin 30 cm – să fie de cca 70%.

Formarea corpurilor aluvionare (placers) bogate în minerale valorificabile economic este condiționată de mai mulți factori:
- Existența unei zone sursă primară a acestor minerale – a unui așa-zis protor, care să fie supus dezagregării și să poată elibera ușor compușii cu greutate specifică mai mare de 2,9 g/cm3 (minerale grele) care, de regulă, conțin elemente de tipul Zr, Ti, C, Au–Ag, V, Cr, Fe, Ni, Pt etc;
- Aria sursă să fie acoperită de un bazin hidrografic activ;
- Aceste minerale intră în constituția depozitelor aluvionare și se acumulează în sisteme depoziționale fluviatile, lacustre, deltaice sau marine, litorale.

Principalele bazine hidrografice care acoperă surse potențiale cu minerale grele, inclusiv, metale prețioase (Au, Ag etc.) și în aluviunile cărora apar concentrații notabile ale principalelor elemente (Au, Ti, Fe, Zr) sunt Someș-Crișuri, Timiș–Nera, Olt–Jiu–Argeș, Siret. Au fost parțial valorificate paleoaluviunile și aluviunile de la Pianu de Sus (Sebeș), Bozovici–Valea Nerei, Tigveni– Muscele Argeșului, Glogova– Valea Motrului și Sf. Gheorghe–Deltă.